yumuşa|mak

yumak

<< ETü yumġak yuvarlak şey, top ETü yum- top yapmak +(g)Ak

yumru

≈ ETü yumur yumuk şey, top

yumruk

<< ETü yudruk yumruk ≈ Moğ nidurga a.a.

yumurcak

TTü yumru kabarcık, ur +çAk

yumurta

<< ETü yumurġa/yumurtġa yumurta <? ETü yum- top yapmak

yumuşa|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
şüçig sabıŋa yımşak agısıŋa arturup [tatlı sözüne yumuşak zehirine aldanıp] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yumşadı neŋ [[bir şey yumuşadı]], ol teri yumşattı [[deri sepiledi]] (...) yumşak: al-layyin YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yumuşakçalar

<< ETü yımşak yumuşak ETü yımşa- yumuşamak +Uk

Benzer sözcükler: yumoş, yumuşak, yumuşakça, yumuşaklık, yumuşatmak, yumuşatıcı


02.01.2016
yun|mak

<< ETü yun- yıkanmak ETü yu- yıkamak +In-

Yunan

Ar/Fa yūnān يونان za.a. EFa yōnān [çoğ.] İyonyalılar EYun iōnes ιώνες z [çoğ.] Helen boylarından biri, İyonyalı << AYun iāwon a.a.

yunt

<< ETü yunt at

yunus

öz (Ar) yūnus يونس zKuran'da adı geçen bir peygamber, Zünnun öz (OYun) iōnas ιώνας zTevrat'ta adı geçen bir kutsal kişi öz (İbr) yōnah יונה za.a. İbr yōnah kumru

yuppie

İng yuppie [abb.] genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse İng young urban professional