yumru

yukarı

<< ETü yokkaru yukarı doğru ETü yok yüksek +(g)ArU

yulaf

Ar ˁalaf علف z [#ˁlf] her türlü ot, yonca ≈ Akad elēpu (bitki) bitmek, filizlenmek

yular

<< ETü yular dizgin, ata yön veren urgan

yum|mak

<< ETü yum- kapatmak, top yapmak ≈? ETü yuv- a.a.

yumak

<< ETü yumġak yuvarlak şey, top ETü yum- top yapmak +(g)Ak

yumru

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yumur [[hayvanların kör bağırsağı]] (...) sü yumurlandı [[asker toplandı]] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Ağ meydanda yumrı başı topça kesdüm

≈ ETü yumur yumuk şey, top

 yum-

Bu maddeye gönderenler: yumurcak


06.03.2015
yumruk

<< ETü yudruk yumruk ≈ Moğ nidurga a.a.

yumurcak

TTü yumru kabarcık, ur +çAk

yumurta

<< ETü yumurġa/yumurtġa yumurta <? ETü yum- top yapmak

yumuşa|mak

<< ETü yımşak yumuşak ETü yımşa- yumuşamak +Uk

yun|mak

<< ETü yun- yıkanmak ETü yu- yıkamak +In-