yum|mak

yufka

<< ETü yuvka ince, zayıf

yuh

ünl takbih ünlemi

yukarı

<< ETü yokkaru yukarı doğru ETü yok yüksek +(g)ArU

yulaf

Ar ˁalaf علف z [#ˁlf] her türlü ot, yonca ≈ Akad elēpu (bitki) bitmek, filizlenmek

yular

<< ETü yular dizgin, ata yön veren urgan

yum|mak

ETü: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, <900]
közüg yumıp [gözünü yumup] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er köz yumdı: ġamaḍa ˁaynihi

<< ETü yum- kapatmak, top yapmak ≈? ETü yuv- a.a.

 yuva

Not: Bağımsız fiil olarak daima "kapatmak" anlamını taşısa da türevlerinde "top yapmak" anlamı egemendir. Karş. yumak, yumurta, yumru.

Benzer sözcükler: yumdurmak, yumuk, yumulmak

Bu maddeye gönderenler: yumak, yumru (yumurcak), yumurta


15.05.2015
yumak

<< ETü yumġak yuvarlak şey, top ETü yum- top yapmak +(g)Ak

yumru

≈ ETü yumur yumuk şey, top

yumruk

<< ETü yudruk yumruk ≈ Moğ nidurga a.a.

yumurcak

TTü yumru kabarcık, ur +çAk

yumurta

<< ETü yumurġa/yumurtġa yumurta <? ETü yum- top yapmak