yular

yudum

Türkiye Türkçesi yut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

yufka

Eski Türkçe yuvka "ince, zayıf" sözcüğünden evrilmiştir.

yuh

"takbih ünlemi" ünlemdir.

yukarı

Eski Türkçe yokkaru "yukarı doğru" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yok "yüksek" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

yulaf

Arapça ˁlf kökünden gelen ˁalaf علف z "her türlü ot, yonca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça elēpu "(bitki) bitmek, filizlenmek" fiili ile eş kökenlidir.

yular
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yular [[atın yuları]] (...) yond başın yularlap kenki yi [at başını yularla sonra ye - atasözü]

Köken

Eski Türkçe yular "dizgin, ata yön veren urgan" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Homeros'tan itibaren kayda geçen Eski Yunanca eúlēra εύληρα (aynı anlamda) ile ilişkisi muammadır. Ortak bir Avrasya kaynağı düşünülebilir. • Karş. Moğolca ciluga (a.a). Moğolca cilbuġurOrta Türkçe çılbır (aynı anlamda) biçimi ile yapısal ilişkisi anlaşılamadı.

Bu maddeye gönderenler

çılbır2


22.09.2017
yum|mak

Eski Türkçe yum- "kapatmak, top yapmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yuv- fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yumak

Eski Türkçe yumġak "yuvarlak şey, top" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yum- "top yapmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

yumru

Eski Türkçe yumur "yumuk şey, top" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yumruk

Eski Türkçe yudruk "yumruk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen nidurga sözcüğü ile eş kökenlidir.

yumurcak

Türkiye Türkçesi yumru "kabarcık, ur" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir.