yuh

yörük

Eski Türkçe yügrük "hızlı, koşucu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yügür- "koşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yörünge

Türkiye Türkçesi yören- "etrafını dolaşmak" fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

yucca

İngilizce yucca veya yuca "Amerika kıtasına özgü bir çöl bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde yazılı örneği bulunmayan *yuka "kökü yenen bir bitki, kasava" sözcüğünden alıntıdır.

yudum

Türkiye Türkçesi yut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

yufka

Eski Türkçe yuvka "ince, zayıf" sözcüğünden evrilmiştir.

yuh
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ādem iken ḥayvān olduŋ saŋa

Köken

"takbih ünlemi" ünlemdir.

Benzer sözcükler

yuf, yuha, yuhalamak


12.06.2015
yukarı

Eski Türkçe yokkaru "yukarı doğru" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yok "yüksek" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

yulaf

Arapça ˁlf kökünden gelen ˁalaf علف z "her türlü ot, yonca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça elēpu "(bitki) bitmek, filizlenmek" fiili ile eş kökenlidir.

yular

Eski Türkçe yular "dizgin, ata yön veren urgan" sözcüğünden evrilmiştir.

yum|mak

Eski Türkçe yum- "kapatmak, top yapmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yuv- fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yumak

Eski Türkçe yumġak "yuvarlak şey, top" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yum- "top yapmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.