yufka

yörük

<< ETü yügrük hızlı, koşucu ETü yügür- koşmak +Uk

yörünge

TTü yören- etrafını dolaşmak +gA

ytong

marka Ytong gazbeton blok markası (İlk kullanım: 1929 Yxhults Ånghärdade Gasbetong, İsveç firması.) § öz Yxhult İsveç'te bir kasaba İsv betong beton

yucca

İng yucca/yuca Amerika kıtasına özgü bir çöl bitkisi Karib *yuka kökü yenen bir bitki, kasava

yudum

TTü yut- +Im

yufka

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yuvka erklig tupulgalı uçuz érmiş [yufka gücü olanı delmek kolaymış] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yuwka [[herhangi bir şeyin ince olanı]] (...) anası tewlig yuwka yapar, oġlan tétig koşa kapar [[anası ekmeği ince yapar, oğlan akıllı iki tane kapar - atasözü]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yufka: Subtilis, tenuis [ince] (...) item foliacea placenta [ayrıca çok ince hamur yaprağı]

<< ETü yuvka ince, zayıf

Not: ETü yuw- "yuvarlamak, top yapmak" fiiliyle anlam bağı kurmak güçtür.

Benzer sözcükler: yufka açmak, yufka yürekli


10.12.2015
yuh

ünl takbih ünlemi

yukarı

<< ETü yokkaru yukarı doğru ETü yok yüksek +(g)ArU

yulaf

Ar ˁalaf علف z [#ˁlf] her türlü ot, yonca ≈ Akad elēpu (bitki) bitmek, filizlenmek

yular

<< ETü yular dizgin, ata yön veren urgan

yum|mak

<< ETü yum- kapatmak, top yapmak ≈? ETü yuv- a.a.