yucca

yöntem

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAm ekiyle türetilmiştir.

yöre

Oğuzca yöre "çevre, muhit" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe yörüg "açıklama, yorum" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yör- "yorumlamak, tabir etmek" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

yörük

Eski Türkçe yügrük "hızlı, koşucu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yügür- "koşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yörünge

Türkiye Türkçesi yören- "etrafını dolaşmak" fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

ytong

Ytong "gazbeton blok markası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1929 Yxhults Ånghärdade Gasbetong, İsveç firması.) Bu ticari marka sözcük Yxhult "İsveç'te bir kasaba" ve İsveççe betong "beton" sözcüklerinin bileşiğidir.

yucca
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1996]
Yucca ve Tropic Snow gibi Latince kökenli isimlere sahip olan salon bitkilerinin en ilginci ise Yucca'lar

Köken

İngilizce yucca veya yuca "Amerika kıtasına özgü bir çöl bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde yazılı örneği bulunmayan *yuka "kökü yenen bir bitki, kasava" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

İlk kez 1497'de seyyah A. Vespucci tarafından, farklı bir Yeni Dünya bitkisinin adı olarak kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler

yuka


07.08.2017
yudum

Türkiye Türkçesi yut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

yufka

Eski Türkçe yuvka "ince, zayıf" sözcüğünden evrilmiştir.

yuh

"takbih ünlemi" ünlemdir.

yukarı

Eski Türkçe yokkaru "yukarı doğru" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yok "yüksek" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

yulaf

Arapça ˁlf kökünden gelen ˁalaf علف z "her türlü ot, yonca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça elēpu "(bitki) bitmek, filizlenmek" fiili ile eş kökenlidir.