yoyo

yort

ETü yorı- yürümek, koşmak +Ut

yortu

Yun yiortí γιορτή zdini bayram, festival << EYun eortḗ εορτή za.a.

yorum

TTü yor- +Im

yosma

?

yosun

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi ≈ Moğ cegesün kamış, saz

yoyo

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Yeni salgın! Onbeş gün içinde 100 bin tane Yo-Yo yapıldı. Uzunçarşı esnafı bütün işi gücü bırakıp Yo-Yo imaline başladılar.

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

Not: 1932'de salgın olarak dünyaya yayılan oyuncağın Filipin'lerde yerel bir üründen ilhamla üretildiği rivayet edilir.


12.03.2018
yoz

<< ETü *yoz kısır, faydasız <<? ETü yawız kötü +Uz

yön

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)

yönel|mek

TTü yön +Al-

yönerge

TTü yön +ArgA

yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-