yosun

yorgan

<< ETü yoġurkan kalın yatak örtüsü <? ETü yoġur- +(g)An

yort

ETü yorı- yürümek, koşmak +Ut

yortu

Yun yiortí γιορτή zdini bayram, festival << EYun eortḗ εορτή za.a.

yorum

TTü yor- +Im

yosma

?

yosun

TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
ṭuḥlab kim kurbağa yosunı dirler su üzerinde olur yeşil renklü KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
ṭuḥlab [Ar.]: yoġsun/yoşġun Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
yosun: (...) lentille d'eau

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi ≈ Moğ cegesün kamış, saz

Benzer sözcükler: yosunlanmak


03.08.2021
yoyo

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

yoz

<< ETü *yoz kısır, faydasız <<? ETü yawız kötü +Uz

yön

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)

yönel|mek

TTü yön +Al-

yönerge

TTü yön +ArgA