yorum

yordam

(<? TTü yort- yürütmek, hızlı yürümek, koşmak +Am ) TTü yorı- yürümek +dAm

yorga

<< OTü yorġa hızlı yürüyen, yürük (at) ETü yorı- yürümek +gA

yorgan

<< ETü yoġurkan kalın yatak örtüsü <? ETü yoġur- +(g)An

yort

ETü yorı- yürümek, koşmak +Ut

yortu

Yun yiortí γιορτή zdini bayram, festival << EYun eortḗ εορτή za.a.

yorum

TTü: "fal" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yorum yorma: Tefeül [fal açma, istihare]. YTü: "... tefsir" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yorum: Yorumlama işi, tefsir.

TTü yor- +Im

 yor-1

Benzer sözcükler: yorumcu, yorumlamak, yorumlanmak, yorumlatmak, yorumsuz


06.03.2015
yosma

?

yosun

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi ≈ Moğ cegesün kamış, saz

yoyo

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

yoz

<< ETü *yoz kısır, faydasız <<? ETü yawız kötü +Uz

yön

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)