yorgan

yontu

TTü yon- yontmak +(In)tI

yor|mak1

<< ETü yör- (sargı) çözmek, açıklamak, rüya tabir etmek

yor|mak2

TTü yorul- yürüyerek yorulmak TTü yorı- yürümek +Il-

yordam

(<? TTü yort- yürütmek, hızlı yürümek, koşmak +Am ) TTü yorı- yürümek +dAm

yorga

<< OTü yorġa hızlı yürüyen, yürük (at) ETü yorı- yürümek +gA

yorgan

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yoġurḳān/yuġurḳān: al-diṯār [yorgan]

<< ETü yoġurkan kalın yatak örtüsü <? ETü yoġur- +(g)An

 yoğur-

Not: Claus sf. 907 yuğur- fiiliyle semantik bağını ve +kAn ekinin işlevini sorgular; yoğun "kalın, kaba" sözcüğüyle ilgili olabileceğini belirtir.

Benzer sözcükler: yorgancı


10.12.2015
yort

ETü yorı- yürümek, koşmak +Ut

yortu

Yun yiortí γιορτή zdini bayram, festival << EYun eortḗ εορτή za.a.

yorum

TTü yor- +Im

yosma

?

yosun

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi ≈ Moğ cegesün kamış, saz