yorga

yont|mak

ETü yon- traş etmek, kazımak +It-

yontu

TTü yon- yontmak +(In)tI

yor|mak1

<< ETü yör- (sargı) çözmek, açıklamak, rüya tabir etmek

yor|mak2

TTü yorul- yürüyerek yorulmak TTü yorı- yürümek +Il-

yordam

(<? TTü yort- yürütmek, hızlı yürümek, koşmak +Am ) TTü yorı- yürümek +dAm

yorga

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yorġa [[koşarak yürüyen]] TTü: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-himlāc: yorga at ve eşkin at Çağ: [ Ebulgazi Bahadur Han, Şecere-i Terakime, <1500]
sīmāb day [civa gibi] yorġalar

<< OTü yorġa hızlı yürüyen, yürük (at) ETü yorı- yürümek +gA

 yürü-


10.06.2015
yorgan

<< ETü yoġurkan kalın yatak örtüsü <? ETü yoġur- +(g)An

yort

ETü yorı- yürümek, koşmak +Ut

yortu

Yun yiortí γιορτή zdini bayram, festival << EYun eortḗ εορτή za.a.

yorum

TTü yor- +Im

yosma

?