yordam

yonga

TTü yon- yontmak, traş etmek +gA

yont|mak

ETü yon- traş etmek, kazımak +It-

yontu

TTü yon- yontmak +(In)tI

yor|mak1

<< ETü yör- (sargı) çözmek, açıklamak, rüya tabir etmek

yor|mak2

TTü yorul- yürüyerek yorulmak TTü yorı- yürümek +Il-

yordam

[ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
El-taˁyīs [Ar.]: ... Ve karanlıkta yâhūd görülmeden el yordamıyla bir nesne araştırmak maˁnāsmadır. TTü: "yürüyüş tarzı" [ Enderunlu Vasıf, Divan, <1824]
hay bāri yürü yordamıŋa güleyim biraz / turp sıkayım zarāfetine fos çığa bu nāz TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yordam: Türkīde sürat, hareket, çabukluk. Halen edā.

(<? TTü yort- yürütmek, hızlı yürümek, koşmak +Am ) TTü yorı- yürümek +dAm

 yürü-

Not: TTü sadece iki veya üç örnekte görülen +Am ekinin yapısı açık değildir.


03.10.2017
yorga

<< OTü yorġa hızlı yürüyen, yürük (at) ETü yorı- yürümek +gA

yorgan

<< ETü yoġurkan kalın yatak örtüsü <? ETü yoġur- +(g)An

yort

ETü yorı- yürümek, koşmak +Ut

yortu

Yun yiortí γιορτή zdini bayram, festival << EYun eortḗ εορτή za.a.

yorum

TTü yor- +Im