yor|mak1

yom kippur

İbr yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר zkefaret günü, Yahudi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram § İbr yōm יוֹם zgün (≈ Ar yawm يوم za.a. ) İbr kippūr כִּפּוּר zkefaret, günahtan arınma (≈ Ar kafāra(t) كفارة za.a. )

yonca

<< ETü yorınçġa yonca

yonga

TTü yon- yontmak, traş etmek +gA

yont|mak

ETü yon- traş etmek, kazımak +It-

yontu

TTü yon- yontmak +(In)tI

yor|mak1

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
yörigin yörmedi [açıklamadı, tefsir etmedi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uraġut oġlın beşikin yördi [[kadın bebeğin beşiğini çözdü]] (...) tüş yörügi [[rüya tabiri]], söz yörügi [[söz tefsiri]]

<< ETü yör- (sargı) çözmek, açıklamak, rüya tabir etmek

Benzer sözcükler: yordurmak

Bu maddeye gönderenler: yöre (yörünge), yorum


07.08.2021
yor|mak2

TTü yorul- yürüyerek yorulmak TTü yorı- yürümek +Il-

yordam

(<? TTü yort- yürütmek, hızlı yürümek, koşmak +Am ) TTü yorı- yürümek +dAm

yorga

<< OTü yorġa hızlı yürüyen, yürük (at) ETü yorı- yürümek +gA

yorgan

<< ETü yoġurkan kalın yatak örtüsü <? ETü yoġur- +(g)An

yort

ETü yorı- yürümek, koşmak +Ut