yont|mak

yoldaş

<< OTü yoldaş yol arkadaşı ETü yol +dAş

yolsuzluk

TTü yol

yom kippur

İbr yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר zkefaret günü, Yahudi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram § İbr yōm יוֹם zgün (≈ Ar yawm يوم za.a. ) İbr kippūr כִּפּוּר zkefaret, günahtan arınma (≈ Ar kafāra(t) كفارة za.a. )

yonca

<< ETü yorınçġa yonca

yonga

TTü yon- yontmak, traş etmek +gA

yont|mak

TTü: [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
her ağaç ki eğri bitti (...) ol doğrulmaz tā kesüp keser ile yontmayınca. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yonmak, galatı yontmak.

ETü yon- traş etmek, kazımak +It-

Not: Ettirgen yont- biçimi geç Osmanlı dönemi halk dilinde TTü yon- fiilinin yerini almıştır.

Benzer sözcükler: yonmak, yontulmak

Bu maddeye gönderenler: yonga, yontu


12.12.2015
yontu

TTü yon- yontmak +(In)tI

yor|mak1

<< ETü yör- (sargı) çözmek, açıklamak, rüya tabir etmek

yor|mak2

TTü yorul- yürüyerek yorulmak TTü yorı- yürümek +Il-

yordam

(<? TTü yort- yürütmek, hızlı yürümek, koşmak +Am ) TTü yorı- yürümek +dAm

yorga

<< OTü yorġa hızlı yürüyen, yürük (at) ETü yorı- yürümek +gA