yolsuzluk

yoksun

TTü yok

yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş

yol

<< ETü yol 1. yürüyüş, 2. yol, patika ≈ ETü yorı- yürümek

yol|mak

<< ETü yulı- soymak, yağmalamak, yolmak

yoldaş

<< OTü yoldaş yol arkadaşı ETü yol +dAş

yolsuzluk

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
yolsız erkānsız: Incivilis, nullius instituti vel civilitatis homo [edepsiz ve cahil kişi] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yolsuzluk: Münasebetsizlik, bī-edeblik. [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
Halic-i Dersaadet vapurlarında yolsuzluk meydana geldiğine dair

TTü yol

 yol


08.07.2015
yom kippur

İbr yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר zkefaret günü, Yahudi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram § İbr yōm יוֹם zgün (≈ Ar yawm يوم za.a. ) İbr kippūr כִּפּוּר zkefaret, günahtan arınma (≈ Ar kafāra(t) كفارة za.a. )

yonca

<< ETü yorınçġa yonca

yonga

TTü yon- yontmak, traş etmek +gA

yont|mak

ETü yon- traş etmek, kazımak +It-

yontu

TTü yon- yontmak +(In)tI