yoldaş

yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

yoksun

TTü yok

yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş

yol

<< ETü yol 1. yürüyüş, 2. yol, patika ≈ ETü yorı- yürümek

yol|mak

<< ETü yulı- soymak, yağmalamak, yolmak

yoldaş

OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
yoldaş: rafīḳu'ṭ-ṭarīḳ TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
çünki ḥālden vāḳıf ola ol yoldaşum Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
yoldaş: compagnon de route

<< OTü yoldaş yol arkadaşı ETü yol +dAş

 yol

Benzer sözcükler: can yoldaşı


14.07.2015
yolsuzluk

TTü yol

yom kippur

İbr yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר zkefaret günü, Yahudi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram § İbr yōm יוֹם zgün (≈ Ar yawm يوم za.a. ) İbr kippūr כִּפּוּר zkefaret, günahtan arınma (≈ Ar kafāra(t) كفارة za.a. )

yonca

<< ETü yorınçġa yonca

yonga

TTü yon- yontmak, traş etmek +gA

yont|mak

ETü yon- traş etmek, kazımak +It-