yol

yok

<< ETü yōk silinmiş, bozulmuş, yok ETü yod- silmek, bozmak +Uk

yokla|mak

TTü yok +lA-

yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

yoksun

TTü yok

yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş

yol

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
altun yışıg yolsuzun aşdım [altun ormanı yol aramadan aştım] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yol: aṭ-ṭarīḳ, as-safar [yol, yolculuk] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ayak yolu: Latrina (...) yollamak: Expedire. (...) yollü yolince TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yolcu, yolculuk (...) demiryolu

<< ETü yol 1. yürüyüş, 2. yol, patika ≈ ETü yorı- yürümek

Not: ETü yorı- "yürümek" fiiliyle muhtemelen ortak köke sahiptir; ancak ek yapısı açık değildir. • Karş. Moğ coçi "yolcu, misafir", col "rast, uğur", corı- "yürümek".

Benzer sözcükler: ayak yolu, demiryolu, samanyolu, yol yol olmak, yol yordam, yolcu, yolculuk, yollamak, yollanmak, yollu, yolluk

Bu maddeye gönderenler: otoyol, yoldaş, yolsuzluk, yürü- (yor-2, yordam, yorga, yort, yörük, yürek)


10.12.2015
yol|mak

<< ETü yulı- soymak, yağmalamak, yolmak

yoldaş

<< OTü yoldaş yol arkadaşı ETü yol +dAş

yolsuzluk

TTü yol

yom kippur

İbr yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר zkefaret günü, Yahudi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram § İbr yōm יוֹם zgün (≈ Ar yawm يوم za.a. ) İbr kippūr כִּפּוּר zkefaret, günahtan arınma (≈ Ar kafāra(t) كفارة za.a. )

yonca

<< ETü yorınçġa yonca