yoksun

yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

yok

<< ETü yōk silinmiş, bozulmuş, yok ETü yod- silmek, bozmak +Uk

yokla|mak

TTü yok +lA-

yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

yoksun

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yoksun = Mahrum

TTü yok

 yok

Not: Derleme Sözlüğü'nde yoksun sözcüğü "yoksul" anlamıyla Düzce'den, yoksun- fiili "yoksulluktan dem vurmak" anlamıyla Düzce ve Niğde'den alınmıştır. +sIn ekinin yapı ve işlevi meçhuldür. • Paralel yapıda olan çoksun- fiili, "çok görmek" anlamıyla 1936 yılına ait bir Çukurova ağıtında tesbit edilmiştir. (Aslan Memiloğlu, özel ileti.)

Benzer sözcükler: yoksunluk


29.09.2014
yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş

yol

<< ETü yol 1. yürüyüş, 2. yol, patika ≈ ETü yorı- yürümek

yol|mak

<< ETü yulı- soymak, yağmalamak, yolmak

yoldaş

<< OTü yoldaş yol arkadaşı ETü yol +dAş

yolsuzluk

TTü yol