yoksul

yoğun

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

yok

<< ETü yōk silinmiş, bozulmuş, yok ETü yod- silmek, bozmak +Uk

yokla|mak

TTü yok +lA-

yoksul

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
pauper - Fa: darues - Tr: yoksul TTü: [ Sultan Veled, Divan, <1320]
sen baysın u ben yoχsul / sen begsin ü ben bir kul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

 yok

Benzer sözcükler: yoksullaşmak, yoksulluk


02.06.2015
yoksun

TTü yok

yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş

yol

<< ETü yol 1. yürüyüş, 2. yol, patika ≈ ETü yorı- yürümek

yol|mak

<< ETü yulı- soymak, yağmalamak, yolmak

yoldaş

<< OTü yoldaş yol arkadaşı ETü yol +dAş