yokla|mak

yoğalt|mak

YTü yoğal- tükenmek +It- TTü yok +Al-

yoğun

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

yok

<< ETü yōk silinmiş, bozulmuş, yok ETü yod- silmek, bozmak +Uk

yokla|mak

TTü: yokamak [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
yokamak, parmak ile veyā el ile bir nesnenüŋ içinde ne var anı bilmek. TTü: [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
ˁasker-i İslāma yoklama [denetim, sayım] vardur TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yoklamak: Palpare, probare, inquirere.

TTü yok +lA-

 yok

Not: Muhtemelen "var mı yok mu bakmak" anlamında. • ETü yokla- "yükselmek, yukarı çıkmak" fiili ile bağdaştırılması güçtür.

Benzer sözcükler: yoklama, yoklanmak, yoklatmak


19.09.2017
yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

yoksun

TTü yok

yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş

yol

<< ETü yol 1. yürüyüş, 2. yol, patika ≈ ETü yorı- yürümek

yol|mak

<< ETü yulı- soymak, yağmalamak, yolmak