yok

yoga

İng yoga Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi Sans yóga योग z1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma

yoğalt|mak

YTü yoğal- tükenmek +It- TTü yok +Al-

yoğun

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

yok

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ol süg anda yok kıldım [o orduyu orada yok ettim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yōḏtı, yōḏār, yōḏmak [[silmek, bozmak]] (...) yoḏuldı, yoḏundı, yoḏuşdı (...) yoḏut [[uğursuz]]

<< ETü yōk silinmiş, bozulmuş, yok ETü yod- silmek, bozmak +Uk

Not: ETü /ḏ/ sesinin erken dönemden itibaren erozyona yatkın olduğu görülüyor. Aynı fiil halen Anadolu ağızlarında yoy- "tüketmek, tahrip etmek" şeklinde görülür. • Moğ cobkura- "yok olmak" biçimi, Türkçe *yōkra- eşdeğeridir.

Benzer sözcükler: yok satmak, yokluk, yokoluş, yoksa

Bu maddeye gönderenler: yoğalt-, yokla-, yoksul, yoksun, yoz


18.05.2019
yokla|mak

TTü yok +lA-

yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

yoksun

TTü yok

yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş

yol

<< ETü yol 1. yürüyüş, 2. yol, patika ≈ ETü yorı- yürümek