yobaz

yirmi

<< ETü yigirmi 20

yisa

İt issa (direk, bayrak) kaldır! (Kaynak: LF sf. §350.)İt issare kaldırmak Ger

yit|mek

<< ETü yit- kaybolmak

yiv

<< ETü yi dikiş <<? ETü *yig dikiş?

ylang ylang

İng ylang ylang çiçekleri parfümeride kullanılan bir Güneydoğu Asya ağacı, canangium odoratum Tagalog álang-ílang a.a.

yobaz

TTü: "belalı medrese talebesi" [ 1794]
Brusa’da vaki medreselerde sâkin talebe gürûhu ehl-i ırz ve ta’lîm-i ulûmı tedrîs ile meşgûl olmak mukteziyatdan iken ba’zen içlerinde yobaz ta’bir olunur ziyy-i talebede kendülerini ihtifâ ve ... fesâdâtı icra edenler [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yobaz: İri, zıpır adam, köylü, yaramaz. Yobaz softa, yobaz hizmetkâr.

<<? TTü yavız/yabız kötü

 yavuz

Not: Medrese argosundan alınmış olması muhtemel olan sözcüğün İstanbul dilinde 1875 dolayında birtakım siyasi gösteri ve yürüyüşler dolayısıyla popülerlik kazandığı anlaşılıyor.


23.10.2018
yoga

İng yoga Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi Sans yóga योग z1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma

yoğalt|mak

YTü yoğal- tükenmek +It- TTü yok +Al-

yoğun

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut