yoğur|mak

ylang ylang

İng ylang ylang çiçekleri parfümeride kullanılan bir Güneydoğu Asya ağacı, canangium odoratum Tagalog álang-ílang a.a.

yobaz

<<? TTü yavız/yabız kötü

yoga

İng yoga Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi Sans yóga योग z1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma

yoğalt|mak

YTü yoğal- tükenmek +It- TTü yok +Al-

yoğun

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

yoğur|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ūn yoğruldı [[hamur yoğruldu]], ol aŋar ūn yoğurttı [[ona hamur yoğurttu]]

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

Not: ETü yoġun "kalın" sıfatıyla semantik bağ muhtemel olmakla beraber yapısal ilişki karanlıktır. • Karş. Moğ ciğura- "hamur, mürekkep veya ilaç karmak".

Benzer sözcükler: yoğrulmak

Bu maddeye gönderenler: yoğun, yoğurt, yorgan


25.09.2017
yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

yok

<< ETü yōk silinmiş, bozulmuş, yok ETü yod- silmek, bozmak +Uk

yokla|mak

TTü yok +lA-

yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

yoksun

TTü yok