yoğur|mak

ylang ylang

İngilizce ylang ylang "çiçekleri parfümeride kullanılan bir Güneydoğu Asya ağacı, canangium odoratum" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Filipin Adaları dilinde (Tagalog) aynı anlama gelen álang-ílang sözcüğünden alıntıdır.

yobaz

Türkiye Türkçesi yavız veya yabız "kötü" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

yoga

İngilizce yoga "Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe yóga योग z "1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır.

yoğalt|mak

Yeni Türkçe yoğal- "tükenmek" fiilinden Yeni Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yok sözcüğünden Yeni Türkçe +Al- ekiyle türetilmiştir.

yoğun

Eski Türkçe yoġun "kalın, kaba" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yoġur- "(hamur) kabartmak" fiili ile eş kökenlidir.

yoğur|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ūn yoğruldı [[hamur yoğruldu]], ol aŋar ūn yoğurttı [[ona hamur yoğurttu]]

Köken

Eski Türkçe yoġur- veya yuġur- "hamur yoğurmak" fiilinden evrilmiştir.

Ek açıklama

Eski Türkçe yoġun "kalın" sıfatıyla semantik bağ muhtemel olmakla beraber yapısal ilişki karanlıktır. • Karş. Moğolca ciğura- "hamur, mürekkep veya ilaç karmak".

Benzer sözcükler

yoğrulmak

Bu maddeye gönderenler

yoğun, yoğurt, yorgan


25.09.2017
yoğurt

Eski Türkçe yoġrut "katılaştırılmış süt ürünü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yoġur- "kabartmak, yoğunlaştırmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yok

Eski Türkçe yōk "var değil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yod- "silmek, bozmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yokla|mak

Türkiye Türkçesi yok sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

yoksul

Orta Türkçe yoksul "fakir" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yok sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sIl ekiyle türetilmiştir.

yoksun

Türkiye Türkçesi yok sözcüğünden türetilmiştir.