yoğun

yiv

<< ETü yi dikiş <<? ETü *yig dikiş?

ylang ylang

İng ylang ylang çiçekleri parfümeride kullanılan bir Güneydoğu Asya ağacı, canangium odoratum Tagalog álang-ílang a.a.

yobaz

<<? TTü yavız/yabız kötü

yoga

İng yoga Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi Sans yóga योग z1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma

yoğalt|mak

YTü yoğal- tükenmek +It- TTü yok +Al-

yoğun

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
agır taşıg yogan ıg türük begler itip yaratıp kelürti [agır taşı kalın agacı Türk begleri üretip yaratıp getirdi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yoğun [[herhangi bir şeyin kaba ve şişkin olanı]]

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

 yoğur-

Not: ETü sözcüğün yapısı açık değildir.

Benzer sözcükler: yoğun bakım, yoğunlaşmak, yoğunluk


25.09.2017
yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

yok

<< ETü yōk var değil ETü yod- silmek, bozmak +Uk

yokla|mak

TTü yok +lA-

yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl