yezdan

yetki

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yetkin

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

yetmiş

Eski Türkçe yétmiş "70" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yéti sözcüğünden Eski Türkçe +mIş ekiyle türetilmiştir.

yevm

Arapça ywm kökünden gelen yawm يَوْم z "gün" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yōm יומ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ūmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

yevmiye

Arapça ywm kökünden gelen yawm يوم z "gün" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

yezdan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
kačan Christos toχde keldi friste iesdä [haçan İsa doğdu geldi firişte-i yezdan (angelus Domini çevirisi)]

Köken

Farsça yazdān يزدان z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazatān "tanrılar, tanrılar alemi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazata "tanrı, kutsal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yazaiti "tapınmak, adak sunmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) "tapınmak" biçiminden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

Yezidi


30.10.2014
Yezidi

Orta Farsça yazad "Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazata sözcüğünden alıntıdır.

yezit

Yezīd bin Muaviye "Kerbela'da Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683)" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arapça zyd kökünden gelen yazīdu يزيد z "artar" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça zāda زاد z "arttı" fiilinden türetilmiştir.

yığ|mak

Eski Türkçe yıġ- "toplamak, küme yapmak" fiilinden evrilmiştir.

yığın

Eski Türkçe yıġın "yığıntı, özellikle toprak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yıġ- fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

yığınak

Türkiye Türkçesi yığ- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AnAk ekiyle türetilmiştir.