yevm

yeti

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yetim

Arapça ytm kökünden gelen yatīm يتيم z "anasız veya babasız, tek ve benzersiz" sözcüğünden alıntıdır.

yetki

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yetkin

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

yetmiş

Eski Türkçe yétmiş "70" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yéti sözcüğünden Eski Türkçe +mIş ekiyle türetilmiştir.

yevm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]

Köken

Arapça ywm kökünden gelen yawm يَوْم z "gün" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yōm יומ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ūmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Benzer sözcükler

elyevm

Bu maddeye gönderenler

eyyam (heyamola), yevmiye, yom kippur


02.09.2017
yevmiye

Arapça ywm kökünden gelen yawm يوم z "gün" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

yezdan

Farsça yazdān يزدان z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazatān "tanrılar, tanrılar alemi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazata "tanrı, kutsal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yazaiti "tapınmak, adak sunmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) "tapınmak" biçiminden evrilmiştir.

Yezidi

Orta Farsça yazad "Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazata sözcüğünden alıntıdır.

yezit

Yezīd bin Muaviye "Kerbela'da Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683)" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arapça zyd kökünden gelen yazīdu يزيد z "artar" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça zāda زاد z "arttı" fiilinden türetilmiştir.

yığ|mak

Eski Türkçe yıġ- "toplamak, küme yapmak" fiilinden evrilmiştir.