yevm

yeti

TTü yet- +I(g)

yetim

Ar yatīm يتيم z [#ytm faˁīl sf.] anasız veya babasız, tek ve benzersiz

yetki

TTü yet- +gU

yetkin

TTü yet- +gIn

yetmiş

<< ETü yétmiş 70 ETü yéti +mIş

yevm

KTü: [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
yevm-i mahşer yevmi [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
yevmī [gündelik] seksen akça ile yevmiye "günlük, gündelik" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yevmī faem. yevmīye: Quotidianus, diurnus.

Ar yawm يَوْم z [#ywm faˁl ] gün (≈ İbr/Aram yōm יומ za.a. ≈ Akad ūmu a.a. )

Benzer sözcükler: elyevm, yevmiye, yevmiye defteri, yevmiyeci

Bu maddeye gönderenler: eyyam (heyamola), yom kippur


12.05.2021
yezdan

Fa yazdān يزدان ztanrı << OFa yazatān [çoğ.] tanrılar, tanrılar alemi Ave yazata tanrı, kutsal varlık Ave yazaiti tapınmak, adak sunmak << HAvr *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) tapınmak

Yezidi

<? OFa yazad Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı Ave yazata a.a.

yezit

öz Yezīd bin Muaviye Kerbela'da Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683) Ar yazīdu يزيد z [#zyd] artar Ar zāda زاد zarttı

yığ|mak

<< ETü yıġ- toplamak, küme yapmak

yığın

<< ETü yıġın yığıntı, özellikle toprak ETü yıġ- +In