yetki

yet|mek

Eski Türkçe yét- "1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]" fiilinden evrilmiştir.

yetenek

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

yeterlik

Türkiye Türkçesi yeter fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

yeti

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yetim

Arapça ytm kökünden gelen yatīm يتيم z "anasız veya babasız, tek ve benzersiz" sözcüğünden alıntıdır.

yetki
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "salahiyet" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Fransa Habeşistan işleri konusunda İtalya'ya açık yetke (salâhiyet) vermiştir. Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yetki = Kifayet

Köken

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yet- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yetke, yetkilendirmek, yetkili, yetkisiz


15.01.2015
yetkin

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

yetmiş

Eski Türkçe yétmiş "70" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yéti sözcüğünden Eski Türkçe +mIş ekiyle türetilmiştir.

yevm

Arapça ywm kökünden gelen yawm يَوْم z "gün" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yōm יומ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ūmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

yevmiye

Arapça ywm kökünden gelen yawm يوم z "gün" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

yezdan

Farsça yazdān يزدان z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazatān "tanrılar, tanrılar alemi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazata "tanrı, kutsal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yazaiti "tapınmak, adak sunmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) "tapınmak" biçiminden evrilmiştir.