yetki

yet|mek

<< ETü yét- 1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]

yetenek

TTü yet- +AnAk

yeterlik

TTü yeter +lIk

yeti

TTü yet- +I(g)

yetim

Ar yatīm يتيم z [#ytm faˁīl sf.] anasız veya babasız, tek ve benzersiz

yetki

YTü: "salahiyet" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Fransa Habeşistan işleri konusunda İtalya'ya açık yetke (salâhiyet) vermiştir. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yetki = Kifayet

TTü yet- +gU

 yet-

Benzer sözcükler: yetke, yetkilendirmek, yetkili, yetkisiz


15.01.2015
yetkin

TTü yet- +gIn

yetmiş

<< ETü yétmiş 70 ETü yéti +mIş

yevm

Ar yawm يَوْم z [#ywm faˁl ] gün (≈ İbr/Aram yōm יומ za.a. ≈ Akad ūmu a.a. )

yezdan

Fa yazdān يزدان ztanrı << OFa yazatān [çoğ.] tanrılar, tanrılar alemi Ave yazata tanrı, kutsal varlık Ave yazaiti tapınmak, adak sunmak << HAvr *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) tapınmak

Yezidi

<? OFa yazad Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı Ave yazata a.a.