yetim

yeşim

Farsça yaşm veya yaşb يشم/يشب z "değerli bir taş, yeşim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen yaşp sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yaşpē יָשׁ֯פֵה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen yaşpū sözcüğü ile eş kökenlidir.

yet|mek

Eski Türkçe yét- "1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]" fiilinden evrilmiştir.

yetenek

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

yeterlik

Türkiye Türkçesi yeter fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

yeti

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yetim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"anasız, babasız" [ Kutadgu Bilig, 1069]
çıġay tul yetim ḳıssa birse [fakir dul yetim dilekçe verse] "... tek ve benzersiz" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yetīm: (..) in quovis genere singularis et incomparabilis, unicus, parem non habens. Dürri yetīm.

Köken

Arapça ytm kökünden gelen yatīm يتيم z "anasız veya babasız, tek ve benzersiz" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

yetimhane

Bu maddeye gönderenler

eytam


03.04.2015
yetki

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yetkin

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

yetmiş

Eski Türkçe yétmiş "70" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yéti sözcüğünden Eski Türkçe +mIş ekiyle türetilmiştir.

yevm

Arapça ywm kökünden gelen yawm يَوْم z "gün" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yōm יומ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ūmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

yevmiye

Arapça ywm kökünden gelen yawm يوم z "gün" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.