yeti

yeşil

Eski Türkçe yaşıl "yaş bitki rengi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaş "körpe, taze, nemli, yeşil" sözcüğünden Eski Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

yeşim

Farsça yaşm veya yaşb يشم/يشب z "değerli bir taş, yeşim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen yaşp sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yaşpē יָשׁ֯פֵה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen yaşpū sözcüğü ile eş kökenlidir.

yet|mek

Eski Türkçe yét- "1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]" fiilinden evrilmiştir.

yetenek

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

yeterlik

Türkiye Türkçesi yeter fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

yeti
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
yeti = Kuvve, meleke = Faculté

Köken

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yet- maddesine bakınız.


04.11.2013
yetim

Arapça ytm kökünden gelen yatīm يتيم z "anasız veya babasız, tek ve benzersiz" sözcüğünden alıntıdır.

yetki

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yetkin

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

yetmiş

Eski Türkçe yétmiş "70" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yéti sözcüğünden Eski Türkçe +mIş ekiyle türetilmiştir.

yevm

Arapça ywm kökünden gelen yawm يَوْم z "gün" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yōm יומ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ūmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )