yeterlik

yeşer|mek

<< ETü yaşar- yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

yeşil

<< ETü yaşıl yaş bitki rengi ETü yaş körpe, taze, nemli, yeşil +Il

yeşim

Fa yaşm/yaşb يشم/يشب zdeğerli bir taş, yeşim << EFa/OFa yaşp a.a. ≈ İbr/Aram yaşpē יָשׁ֯פֵה za.a. ≈ Akad yaşpū a.a.

yet|mek

<< ETü yét- 1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]

yetenek

TTü yet- +AnAk

yeterlik

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yeterlik: 1. Ehliyet, kabiliyet. 2. Kifayet

TTü yeter +lIk

 yet-

Benzer sözcükler: yeterli, yeterlilik, yetersiz, yetersizlik


13.01.2015
yeti

TTü yet- +I(g)

yetim

Ar yatīm يتيم z [#ytm faˁīl sf.] anasız veya babasız, tek ve benzersiz

yetki

TTü yet- +gU

yetkin

TTü yet- +gIn

yetmiş

<< ETü yétmiş 70 ETü yéti +mIş