yet|mek

yesari

Ar yasārī يَسَارِى z [#ysr nsb.] solak Ar yasār يسار z [faˁāl msd.] 1. talihli, kolay, 2. sol Ar yasara يَسَرَ zrast geldi, kolay idi

yestehle|mek

?

yeşer|mek

<< ETü yaşar- yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

yeşil

<< ETü yaşıl yaş bitki rengi ETü yaş körpe, taze, nemli, yeşil +Il2

yeşim

Fa yaşm/yaşb يشم/يشب zdeğerli bir taş, yeşim << EFa/OFa yaşp a.a. ≈ İbr/Aram yaşpē יָשׁ֯פֵה za.a. ≈ Akad yaşpū a.a.

yet|mek

ETü: [ Uyğur Kağan Yazıtı, 759]
yiçe ertim Burġuda yetdim ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meni yétti [[bana? beni? yakaladı]], emdi anı kim yéter [[şimdi onu kim yakalar]], andaġ süke kim yéter [[öyle orduyla kim başa çıkabilir]] (...) yétişti, yétrüldi, yétrüşti, yétsedi, yétsikti TTü: yetişmek "... (bitki, hayvan) olgunlaşmak" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yetişmek: (...) maturum esse. TTü: yeni yetme [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yeniyetme, yeniyetmelik: Erinlikten erginliğe kadar olan hayat çağı.

<< ETü yét- 1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]

Benzer sözcükler: yeni yetme, yeter, yeterince, yetinmek, yetingen, yetişmek, yetişkin, yetiştirmek, yetme, yetmez, yettirmek

Bu maddeye gönderenler: yetenek, yeterlik, yeti, yetki, yetkin


21.05.2015
yetenek

TTü yet- +AnAk

yeterlik

TTü yeter +lIk

yeti

TTü yet- +I(g)

yetim

Ar yatīm يتيم z [#ytm faˁīl sf.] anasız veya babasız, tek ve benzersiz

yetki

TTü yet- +gU