yer|mek

yenge

<< ETü yeŋge ağabeyin veya dayının karısı

yengeç

<< ETü-O yeŋgeç kabuklu su hayvanı

yeni

<< ETü yaŋı geri gelen, yeni ay, yeni <? ETü yan- geri gelmek

yeniçeri
yer

<< ETü yér yeryüzü, dünya, zemin

yer|mek

ETü: yerinmek [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kaltı tigin uktı köŋli yerinti [Prens bunu anlayınca yüreği burkuldu] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol aşıġ yerdi [[yemekten iğrendi]], ol erig yerdi [[adamı ayıpladı - Oğuzca]] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ne yerinür dünyāde niˁmet içün / ne sevinür uçmağa raḥmet içün

<< ETü yer- beğenmemek, kötülemek

Benzer sözcükler: yerdirmek, yerinmek

Bu maddeye gönderenler: yergi


12.06.2015
yerel

TTü yer +Al

yergi

TTü yer- +gU

yerleş|mek

TTü yer +lAş-

yerleşke

TTü yerleş- +gA

yesari

Ar yasārī يَسَارِى z [#ysr nsb.] solak Ar yasār يسار z [faˁāl msd.] 1. talihli, kolay, 2. sol Ar yasara يَسَرَ zrast geldi, kolay idi