yer

yen2

Jap yen Japon para birimi Çin yüan yuvarlak şey, para

yenge

<< ETü yeŋge ağabeyin veya dayının karısı

yengeç

<< ETü-O yeŋgeç kabuklu su hayvanı

yeni

<< ETü yaŋı geri gelen, yeni ay, yeni <? ETü yan- geri gelmek

yeniçeri
yer

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
üze kök teŋri asra yagız yir kılındukda [üstte mavi gök altta kara yer yaratıldığında] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yér: al-arḍ [[dünya, arz]] (...) yérdeş kişi [[hemşehri - Oğuzca]] TTü: yeryüzü [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
benī ādem ki dutdı yir yüzin TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yer altı, yer deprenmesi, dikiş yeri, yerine gelmek, yerine getürmek, ādem yerine komak TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yer elması, yer fıstığı, yeri yurdu belirsiz

<< ETü yér yeryüzü, dünya, zemin

Benzer sözcükler: yer altı, yer çekimi, yer elması, yer fıstığı, yer kabuğu, yer küre, yer yer, yer yurt, yerbilim, yerçekimsiz, yerden bitme, yerey, yerinde, yerindelik, yerine getirmek, yerini tutmak, yerli, yerli malı, yerli yerinde, yersel, yersiz, yeryüzü

Bu maddeye gönderenler: yerel, yerleş- (yerleşke)


21.04.2015
yer|mek

<< ETü yer- beğenmemek, kötülemek

yerel

TTü yer +Al

yergi

TTü yer- +gU

yerleş|mek

TTü yer +lAş-

yerleşke

TTü yerleş- +gA