yeni

yen|mek

<< ETü-OK yeŋ- üstün gelmek << ETü *yegin- ETü yeg üstün +In-

yen1

<< ETü yéŋ elbise kolu

yen2

Jap yen Japon para birimi Çin yüan yuvarlak şey, para

yenge

<< ETü yeŋge ağabeyin veya dayının karısı

yengeç

<< ETü-O yeŋgeç kabuklu su hayvanı

yeni

ETü: [ Uyğur Kağan Yazıtı, 759]
ilki ay altı yaŋıka [birinci ayın altıncı yeni gününde] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yaŋı neŋ: al-cadīd [yeni şey] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yeŋıden: de novo (...) yeŋılik (...) yeŋılemek, yeŋıletmek TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
yeŋı dünyā [Amerika kıtası] TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yenilikçi (...) yeniyetme: Yeniyetmelik çağında olan.

<< ETü yaŋı geri gelen, yeni ay, yeni <? ETü yan- geri gelmek

 yanıt

Not: ETü yan- fiiliyle anlam bağı bariz olmakla birlikte sözcük yapısı açık değildir. • Moğ yaŋi "haber" Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: yeni bahar, yeni dünya, yeni yetme, yenice, yeniden, yenilemek, yenileme, yenilenmek, yenileşmek, yenileşim, yeniletmek, yenilik, yenilikçi, yepisyeni, yepyeni

Bu maddeye gönderenler: yeniçeri, yine


03.08.2021
yeniçeri
yer

<< ETü yér yeryüzü, dünya, zemin

yer|mek

<< ETü yer- beğenmemek, kötülemek

yerel

TTü yer +Al

yergi

TTü yer- +gU