yeniçeri

yen1

Eski Türkçe yéŋ "elbise kolu" sözcüğünden evrilmiştir.

yen2

Japonca yen "Japon para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Çince yüan "yuvarlak şey, para" sözcüğünden alıntıdır.

yenge

Eski Türkçe yeŋge "ağabeyin veya dayının karısı" sözcüğünden evrilmiştir.

yengeç

Oğuzca yeŋgeç "kabuklu su hayvanı" sözcüğünden evrilmiştir.

yeni

Eski Türkçe yaŋı "geri gelen, yeni ay, yeni" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yan- "geri gelmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

yeniçeri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "yeni ordu" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, 1481 yılından önce]
evvelā vüzerā, andan soŋra kaḍi ˁaskerler, andan soŋra defterdārlar ve defterdārlardan aşağa yeŋiçeri ağası

Daha fazla bilgi için yeni, çeri1 maddelerine bakınız.


04.09.2017
yer

Eski Türkçe yér "yeryüzü, dünya, zemin" sözcüğünden evrilmiştir.

yer|mek

Eski Türkçe yer- "beğenmemek, kötülemek" fiilinden evrilmiştir.

yerel

Türkiye Türkçesi yer sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

yergi

Türkiye Türkçesi yer- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yerleş|mek

Türkiye Türkçesi yer sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.