yengeç

yemişen

<< ETü yımşān alıça benzer bir yaban ağacı

yen|mek

<< ETü-OK yeŋ- üstün gelmek << ETü *yegin- ETü yeg üstün +In-

yen1

<< ETü yéŋ elbise kolu

yen2

Jap yen Japon para birimi Çin yüan yuvarlak şey, para

yenge

<< ETü yeŋge ağabeyin veya dayının karısı

yengeç

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
as-saraṭān: yengeç - Oğuzcadır. OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
as-saraṭān: lengeç KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
saraṭān: ilengiş - Türkmenler buna 'kıskaş' derler.

<< ETü-O yeŋgeç kabuklu su hayvanı

Not: ETü sözcük yan adı veya yan- "geri gelmek" fiili ile ilgili olabilir; +gAç fiil eki ikinci olasılığa ağırlık verir. • Anadolu ağızlarında ilengeç, yellengeç, gelengeç vb. biçimleri görülür.


27.07.2015
yeni

<< ETü yaŋı geri gelen, yeni ay, yeni <? ETü yan- geri gelmek

yeniçeri
yer

<< ETü yér yeryüzü, dünya, zemin

yer|mek

<< ETü yer- beğenmemek, kötülemek

yerel

TTü yer +Al