yelpaze

yele

≈ ETü yāl at yelesi ≈ Fa yāl/yal يال/يل zense, yele

yelek

<< TTü yelek 1. yaprak, 2. kuş kanadı tüyü, telek TTü yel rüzgâr, çırpıntı +(g)Ak

yelken

<< OTü yelken yelken OTü yélke- çırpınmak, uçuşmak +(g)An

yelkovan

TTü yel koğ- boşa emek sarfetmek, faydasız dolaşmak

yelloz

TTü yel rüzgâr +oz

yelpaze

OTü: [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
yelpindi yelpise birle [yelpaze ile yellendi] TTü: [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
bād-bāz [Fa.]: yelpeze ve mirvaḥa maˁnāsına.

<< OTü yelpize yelpaze OTü yelpi-/yelpir- yellenmek, üfürmek

 yel

Not: Karş. TTü yelpik "astım, nefes darlığı" (TS sf. 17.-19. yy), yelpeme (a.a., DS). • Uzun ā ile yelpāze biçimi 18. yy'dan sonra Fa bādzan "yelpaze" etkisiyle ortaya çıkmış olmalıdır.

Benzer sözcükler: yelpazelenmek, yelpeme, yelpimek, yelpik, yelpirmek, yelpiri


21.07.2015
yelten|mek

TTü yelte- harekete geçirmek, koşturmak +In- ≈ ETü yeltür- acele ettirmek, koşturmak ETü yel- acele etmek, koşmak

yelve
yem

<< ETü yém yenen şey, yemek ETü yé- +Im

yemek

ETü yé- +(A)mAk

yemeni

Ar yamanī يمنى z [nsb.] Yemen'e ait Ar yaman يمن z [#ymn] 1. sağ el, sağ taraf, 2. güney (gün doğumuna oranla sağ taraf), 3. Arabistan'ın güneyinde bir ülke, Yemen