yele

yekûn

Ar yakūn يكون z [#kwn yafˁul ] eder, olur (geniş zaman üçüncü tekil şahıs) Ar kāna كان zidi, oldu

yel

<< ETü yel rüzgâr ≈ ETü yel- koşmak, acele etmek, çırpınmak, uçuşmak

yel|mek

ETü yel- koşturmak, acele etmek, çırpınmak

yelda

Fa şab-i yaldā شب يلدا zeski İran dininde Mithra'nın ve Hıristiyanlıkta İsa'nın doğum günü, 25 Aralık, noel Aram yaldā ילדא z [#yld] doğum, milad Aram yəlad ילד zdoğdu

yeldirme

TTü yeldir- yelde dalgalanmak, telaş etmek +mA TTü yel- a.a. +tUr-

yele

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
at yālı: ˁurfu'l-faras KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yal: maˁrafatu'l-faras [at yelesi] TTü: [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
buş [Fa.]: At yalısı يالسى TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yele

≈ ETü yāl at yelesi ≈ Fa yāl/yal يال/يل zense, yele

Not: 14. yy'dan sonra türeyen +A takısının işlevi anlaşılamadı. • Karş. Moğ calaġa "püskül, tepelik, kuş ibiği". Moğolca sözcük eğer Türkçeden alıntı ise *yalga biçimini düşündürür.

Benzer sözcükler: yeleli


03.08.2021
yelek

<< TTü yelek 1. yaprak, 2. kuş kanadı tüyü, telek TTü yel rüzgâr, çırpıntı +(g)Ak

yelken

<< OTü yelken yelken OTü yélke- çırpınmak, uçuşmak +(g)An

yelkovan

TTü yel koğ- boşa emek sarfetmek, faydasız dolaşmak

yelloz

TTü yel rüzgâr +oz

yelpaze

<< OTü yelpize yelpaze OTü yelpi-/yelpir- yellenmek, üfürmek