yek

yegâne

Farsça yagāne يگانه z "biricik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ēkānag sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Farsça yak يك z "bir" sözcüğünden +āne ekiyle türetilmiştir.

yeğ

Eski Türkçe yég "üstün, daha iyi" sözcüğünden evrilmiştir.

yeğen

Eski Türkçe yégen "kardeş çocuğu, torun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen cige(n) sözcüğü ile eş kökenlidir.

yeğin

Türkiye Türkçesi yeg "üstün" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(I)n ekiyle türetilmiştir.

yeis

Arapça yAs kökünden gelen yaˀs يأس z "umutsuzluk, vazgeçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yaˀisa يئس z "umutsuzluğa kapıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

yek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Köken

Farsça yak يك z "bir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ēvak veya ēyak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aivaka- "tek, yalnız" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

yekcihet, yekdil, yekser, yekten, yekvücut


05.02.2019
yekdiğer

Farsça yak dīger يك ديكر z "biri diğeri, karşılıklı" sözcüğünden alıntıdır.

yeke

Orta Yunanca iáki(on) οιάκιον z "dümen sapı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen oíaks οίαξ z sözcüğünden alıntıdır.

yekin|mek

Türkiye Türkçesi yekin "birden" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Farsça yak "bir" sözcüğünden +(I)n ekiyle türetilmiştir.

yeknesak

Farsça yak يك z "bir" ve Arapça nsḳ kökünden gelen nasaḳ نَسَق z "düzen, nizam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça nasaḳa نَسَقَ z "dizdi" fiilinden türetilmiştir. )

yekpare

Farsça yak-pāre يك پاره z "bir parça, tümleşik" sözcüğünden alıntıdır.