yed|mek

yazıt

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yazma

Türkiye Türkçesi yaz- "yazı yazmak, nakış etmek" fiilinden türetilmiştir.

yazman

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

ye|mek

Eski Türkçe yé- veya ye- "yemek" fiilinden evrilmiştir.

yed

Arapça ydd kökünden gelen yadd يدّ z "el" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice yd kökünden gelen yad יד z "el" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça iddu "(sağ ve sol) yan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

yed|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol at yétti [[ayı ya da kör bir adamı beraberinde götürdü, kılavuzluk etti]]

Köken

Eski Türkçe yét- "ardında götürmek, çekerek götürmek" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

yedilmek

Bu maddeye gönderenler

yedek


07.04.2015
yedek

Eski Türkçe yetgek "heybe, bohça" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yet- "yedeğine almak, yanında götürmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

yedi

Eski Türkçe yéti veya yétti "7" sözcüğünden evrilmiştir.

yediemin

Arapça yadd يدّ z "el" ve Arapça amīn أمين z "güvenli" sözcüklerinin bileşiğidir.

yegâne

Farsça yagāne يگانه z "biricik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ēkānag sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Farsça yak يك z "bir" sözcüğünden +āne ekiyle türetilmiştir.

yeğ

Eski Türkçe yég "üstün, daha iyi" sözcüğünden evrilmiştir.