yed|mek

yazıt

TTü yaz- +Ut

yazma

TTü yaz- yazı yazmak, nakış etmek

yazman

TTü yaz- +mAn

ye|mek

<< ETü yé-/ye- yemek

yed

Ar yadd يدّ z [#ydd faˁl ] el (≈ İbr/Aram yad יד z [#yd] el ≈ Akad iddu (sağ ve sol) yan )

yed|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol at yétti [[ayı ya da kör bir adamı beraberinde götürdü, kılavuzluk etti]]

<< ETü yét- ardında götürmek, çekerek götürmek

Benzer sözcükler: yedilmek

Bu maddeye gönderenler: yedek


07.04.2015
yedek

<< ETü yetgek heybe, bohça ETü yet- yedeğine almak, yanında götürmek +(g)Ak

yedi

<< ETü yéti/yétti 7

yediemin

§ Ar yadd يدّ zel Ar amīn أمين zgüvenli

yegâne

Fa yagāne يگانه zbiricik (≈ OFa ēkānag a.a. ) Fa yak يك zbir +āne

yeğ

<< ETü yég üstün, daha iyi