yeşil

yerleş|mek

Türkiye Türkçesi yer sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

yerleşke

Türkiye Türkçesi yerleş- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

yesari

Arapça ysr kökünden gelen yasārī يَسَارِى z "solak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yasār يسار z "1. talihli, kolay, 2. sol" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça yasara يَسَرَ z "rast geldi, kolay idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

yestehle|mek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

yeşer|mek

Eski Türkçe yaşar- "yeşillenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yaş "nemli, yeşil" sözcüğünden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir.

yeşil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yaşıl [[herhangi bir şeyin yeşil olanı. Parlak yeşile 'yap-yaşıl' denir.]] Türkiye Türkçesi: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kimse kim yazın yaşıl yaprak seve Türkiye Türkçesi: [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
Farisīde saχt sebz, Türkīde yemyeşil dirler. Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yeşillik (...) yeşilistān (...) yeşillenmek "... siyasette çevreci" [ Milliyet - gazete, 1980]
Alman Yeşillerin Bremen seçimlerinde ... dünyayı da şaşırtan bir başarı kazandıkları

Köken

Eski Türkçe yaşıl "yaş bitki rengi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaş "körpe, taze, nemli, yeşil" sözcüğünden Eski Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yaş1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yemyeşil, yeşilci, yeşilimsi, yeşilimtrak, yeşillenmek, yeşillik


19.08.2017
yeşim

Farsça yaşm veya yaşb يشم/يشب z "değerli bir taş, yeşim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen yaşp sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yaşpē יָשׁ֯פֵה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen yaşpū sözcüğü ile eş kökenlidir.

yet|mek

Eski Türkçe yét- "1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]" fiilinden evrilmiştir.

yetenek

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

yeterlik

Türkiye Türkçesi yeter fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

yeti

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.