yeşil

yerleş|mek

TTü yer +lAş-

yerleşke

TTü yerleş- +gA

yesari

Ar yasārī يَسَارِى z [#ysr nsb.] solak Ar yasār يسار z [faˁāl msd.] 1. talihli, kolay, 2. sol Ar yasara يَسَرَ zrast geldi, kolay idi

yestehle|mek

?

yeşer|mek

<< ETü yaşar- yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

yeşil

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yaşıl [[herhangi bir şeyin yeşil olanı. Parlak yeşile 'yap-yaşıl' denir.]] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kimse kim yazın yaşıl yaprak seve TTü: [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
Farisīde saχt sebz, Türkīde yemyeşil dirler. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yeşillik (...) yeşilistān (...) yeşillenmek "... siyasette çevreci" [ Milliyet - gazete, 1980]
Alman Yeşillerin Bremen seçimlerinde ... dünyayı da şaşırtan bir başarı kazandıkları

<< ETü yaşıl yaş bitki rengi ETü yaş körpe, taze, nemli, yeşil +Il2

 yaş1

Benzer sözcükler: yemyeşil, yeşilci, yeşilimsi, yeşilimtrak, yeşillenmek, yeşillik


01.07.2021
yeşim

Fa yaşm/yaşb يشم/يشب zdeğerli bir taş, yeşim << EFa/OFa yaşp a.a. ≈ İbr/Aram yaşpē יָשׁ֯פֵה za.a. ≈ Akad yaşpū a.a.

yet|mek

<< ETü yét- 1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]

yetenek

TTü yet- +AnAk

yeterlik

TTü yeter +lIk

yeti

TTü yet- +I(g)