yeşer|mek

yergi

Türkiye Türkçesi yer- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yerleş|mek

Türkiye Türkçesi yer sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

yerleşke

Türkiye Türkçesi yerleş- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

yesari

Arapça ysr kökünden gelen yasārī يَسَارِى z "solak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yasār يسار z "1. talihli, kolay, 2. sol" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça yasara يَسَرَ z "rast geldi, kolay idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

yestehle|mek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

yeşer|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ot yaşardı (...) yaġmur otuġ yaşarttı Türkiye Türkçesi: [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
Kaba ağacuŋ kurumışıdı, yeşerdi āχır

Köken

Eski Türkçe yaşar- "yeşillenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yaş "nemli, yeşil" sözcüğünden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yaşar- maddesine bakınız.


28.03.2019
yeşil

Eski Türkçe yaşıl "yaş bitki rengi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaş "körpe, taze, nemli, yeşil" sözcüğünden Eski Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

yeşim

Farsça yaşm veya yaşb يشم/يشب z "değerli bir taş, yeşim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen yaşp sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yaşpē יָשׁ֯פֵה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen yaşpū sözcüğü ile eş kökenlidir.

yet|mek

Eski Türkçe yét- "1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]" fiilinden evrilmiştir.

yetenek

Türkiye Türkçesi yet- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

yeterlik

Türkiye Türkçesi yeter fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.