yeşer|mek

yergi

TTü yer- +gU

yerleş|mek

TTü yer +lAş-

yerleşke

TTü yerleş- +gA

yesari

Ar yasārī يَسَارِى z [#ysr nsb.] solak Ar yasār يسار z [faˁāl msd.] 1. talihli, kolay, 2. sol Ar yasara يَسَرَ zrast geldi, kolay idi

yestehle|mek

?

yeşer|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ot yaşardı (...) yaġmur otuġ yaşarttı TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Kaba ağacuŋ kurumışıdı, yeşerdi āχır

<< ETü yaşar- yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

 yaşar-


28.03.2019
yeşil

<< ETü yaşıl yaş bitki rengi ETü yaş körpe, taze, nemli, yeşil +Il2

yeşim

Fa yaşm/yaşb يشم/يشب zdeğerli bir taş, yeşim << EFa/OFa yaşp a.a. ≈ İbr/Aram yaşpē יָשׁ֯פֵה za.a. ≈ Akad yaşpū a.a.

yet|mek

<< ETü yét- 1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]

yetenek

TTü yet- +AnAk

yeterlik

TTü yeter +lIk