yeğ

yed|mek

Eski Türkçe yét- "ardında götürmek, çekerek götürmek" fiilinden evrilmiştir.

yedek

Eski Türkçe yetgek "heybe, bohça" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yet- "yedeğine almak, yanında götürmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

yedi

Eski Türkçe yéti veya yétti "7" sözcüğünden evrilmiştir.

yediemin

Arapça yadd يدّ z "el" ve Arapça amīn أمين z "güvenli" sözcüklerinin bileşiğidir.

yegâne

Farsça yagāne يگانه z "biricik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ēkānag sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Farsça yak يك z "bir" sözcüğünden +āne ekiyle türetilmiştir.

yeğ
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
ötüken yışda yég idi yok ermiş [Ötüken ormanında daha iyi yer yok idi]

Köken

Eski Türkçe yég "üstün, daha iyi" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

yeğ tutmak, yeğlemek, yeğrek

Bu maddeye gönderenler

yeğin, yen-


21.05.2015
yeğen

Eski Türkçe yégen "kardeş çocuğu, torun" sözcüğünden evrilmiştir.

yeğin

Türkiye Türkçesi yeg "üstün" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(I)n ekiyle türetilmiştir.

yeis

Arapça yAs kökünden gelen yaˀs يأس z "umutsuzluk, vazgeçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yaˀisa يئس z "umutsuzluğa kapıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

yek

Farsça yak يك z "bir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ēvak veya ēyak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aivaka- "tek, yalnız" sözcüğünden evrilmiştir.

yekdiğer

Farsça yak dīger يك ديكر z "biri diğeri, karşılıklı" sözcüğünden alıntıdır.